חלקי חילוף

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
-
26
27
28

Fuel shut-off cock, compI.
Decal set 
Fuel pick-up 
Valve 
Complete tank 
Cap 
Carry handle 
Clamp Ø 6 
Pressure relief hose Ø 6 
Fuel hose Ø 6 
Intake elbow 
Clamp 
Pressure relief hose Ø 8 
Washer 
Screw,lateral 
Spark plug spring 
Spark plug cap 
Spark plug 
Screw,cruise handle 
Washer 
Snorkel 
Snorkel extension 
Tool kit 
Oil mix bottle 150 ml.
Oil mix bottle 30 ml.
Elbow 90  
Clamp Ø 8 
Spark plug special

7000 2033
7000 1013
7000 1061
7000 1039
7000 2010
7000 2005
7000 1017
7000 1068
7000 1055
7000 1055
7000 0003
7000 1056
7000 1054
7000 1037
7000 1024
7000 1095
7000 1093
7000 1133
7000 1038
7000 1021
7000 2001
7000 2002
7000 1010
7500 9001
7500 9002
7000 1069
7000 1072
70001035